Gde ćemo
sada?

Lociraj
me

Odaberi
po danu:

JOKER KARTICA

Woker